Designed and built with care, filled with creative elements

Image Alt

Červenec 2022

  /  2022

V plném proudu je okurková sezóna spojená s dovolenými, pro náš Dům tance Ostrava to nicméně neplatí. V posledním měsíci jsme dokončili zakrytí stropní konstrukce reprezentačního sálu, došlo k položení dlažby v některých společných prostorách a před dokončením je rovněž zázemí kuchyněk, které budou sloužit pořadatelům soukromých akcí a svateb, na které jsme v našem objektu také mysleli.

Příjemné teploty nám umožnily intenzivně pokračovat ve stavbě našeho Domu tance Ostrava. Z vnějšího pohledu je vidět, že konstrukce krovu střechy nad objektem B byla dokončena a umožňuje nám začít budovat 3. patro objektu, ve kterém budou umístěny bytové jednotky. Zároveň se podařilo položit krásné obklady do sociálního zázemí v suterénu, takže šatny už čekají jen na vnitřní vybavení.

Příjemné předjarní sluníčko ukázalo, že ani v průběhu zimy jsme na stavbě našeho Domu tance Ostrava nezaháleli. Nejen že se podařilo nad objekt B umístit hlavní konstrukci krovu, ale také byla dokončena část fasády na objektu A, omítky na sálech v prvním patře a také se nám začaly rodit šatny a zázemí u sálů v přízemí.

Zatímco objekt A, který v sobě ukrývá hlavní reprezentační sál našeho Domu tance Ostrava, už má střechu od loňského roku, objekt B se ji dočká až v následujících dnech. Po jejím dokončení budou pokračovat stavební práce na vnitřních omítkách a stropech všech sálů.